http://vgl.com.vn/tin-tuc/thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-xe-tai-duoi-3-5-tan/

Thiết bị giám sát hành trình xe tải dưới 3.5 tấn

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe tải dưới 3.5 tấn

Theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định: Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế…

via Vgl