http://keocali.com/de-gea-lam-nguoi-hung-hay-la-ke-xau/ #bet169

De Gea: Làm người hùng hay là kẻ xấu -

Từ lâu, hình ảnh một David de Gea bay lượn, đổ người xuất nhan sắc để cản phá những cú xong điểm nguy khốn của kẻ thù đã in sâu vào…

via Keocali