Chắc bạn còn nhớ Aroma đã từng giới thiệu đến các bạn phần mở đầu và kết thúc

http://aroma.vn/mau-cau-tieng-anh-thuong-mai-su-dung-khi-ban-viec-trong-cuoc-hop-part-2/

Mẫu câu tiếng anh thương mại sử dụng khi bàn việc trong cuộc họp (part 2) - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Chắc bạn còn nhớ Aroma đã từng giới thiệu đến các bạn phần mở đầu và kết thúc một cuộc họp chốt doanh số. Hôm nay, Aroma sẽ mang…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm