Học ngoại ngữ, học một nhạc cụ hay học bất kì một kĩ năng mới http://aroma.vn/4-luu-y-khi-hoc-tieng-anh-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau/

4 Lưu ý khi học tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu

4 lưu ý giúp người mới bắt đầu học tiếng Anh xác định được phương pháp học hiệu quả cho bản thân.

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm