Tương tự như rất nhiều tình huống khác trong chuyên đề tiếng anh du lịch http://ktvntd.edu.vn/tieng-anh-du-lich/tinh-huong-20-di-tham-quan-tieng-anh-du-lich.html

Tình huống 20: Đi tham quan - Tiếng anh du lịch

Tương tự như rất nhiều tình huống khác trong chuyên đề tiếng anh du lịch, bạn sẽ có thể bắt gặp một người nước ngoài nào ở Việt…

via Học tiếng anh giao tiếp nhà hàng