VOA Learning English là một kênh quá quen thuộc đối với các bạn học tiếng anh http://aroma.vn/hoc-tu-vung-tieng-anh-qua-video-the-economics-report-tap-1/

Học từ vựng tiếng anh qua video The Economics Report tập 1

VOA Learning English là một kênh quá quen thuộc đối với các bạn học tiếng anh. Trong chủ đề học từ vựng tiếng anh qua video, Aroma đã lựa…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm