Hầu hết chúng ta đều dùng email tiếng anh thương mại để trao đổi công việc, vì vậy điều quan trọng nhất là làm thế nào để viết cho đúng http://aroma.vn/5-buoc-de-viet-mot-email-tieng-anh-thuong-mai-chuyen-nghiep/

5 bước để viết một email tiếng anh thương mại chuyên nghiệp

Hầu hết chúng ta đều dùng email tiếng anh thương mại để trao đổi công việc, vì vậy điều quan trọng nhất là làm thế nào để viết cho…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm