Khi bạn đi du lịch hoặc đi công tác ở các nước có sử dụng tiếng anhhttp://ktvntd.edu.vn/tieng-anh-nha-hang/cac-mau-cau-tieng-anh-trong-nha-hang-khach-san-danh-cho-le-tan-va-khach-hang.html

Các mẫu câu tiếng anh trong nhà hàng khách sạn dành cho cả lễ tân và khách hàng

Khi bạn đi du lịch hoặc đi công tác ở các nước có sử dụng tiếng anh, bạn sẽ cần một số mẫu câu tiếng anh trong nhà hàng khách sạn cơ…

via Học tiếng anh giao tiếp nhà hàng