Trượt băng hay còn gọi trượt patin là một trò chơi khá lạ tại Việt Nam, http://geography-vnu.edu.vn/so-thich-bang-tieng-anh/bai-viet-ve-thich-bang-tieng-anh-truot-patin.html

Bài viết về sở thích bằng tiếng anh trượt patin

Trượt băng hay còn gọi trượt patin là một trò chơi khá lạ tại Việt Nam, tuy nhiên đó là sở thích thú vị của rất nhiều người. Hãy cùng…

via Geography-vnu