Những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống như tham quan một vùng đất mới, thưởng thức những món ăn lạ, http://aroma.vn/doan-van-viet-ve-trai-nghiem-cua-ban-than-bang-tieng-anh/

Đoạn văn viết về trải nghiệm của bản thân bằng tiếng anh - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống như tham quan một vùng đất mới, thưởng thức những món ăn lạ,...là nguồn cảm hứng vô tận…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm