Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có một màu sắc yêu thích http://aroma.vn/phan-tich-tinh-cach-an-tuong-qua-mau-sac-trong-tieng-anh/

Phân tích tính cách ấn tượng qua màu sắc trong tiếng anh - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có một màu sắc yêu thích. Ngay cả khi bạn không nghĩ rằng mình thật sự yêu thích một màu nào đó, bạn…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm