Có nhiều người cho rằng, cái tên chỉ là một thứ như phù hiệu dùng để gọi nhau cho thuận tiện nên không có chút để tâm http://tienganhnhanh.com/ten-tieng-anh-hay-cho-nu-bat-dau-bang-chu-n.html

Tên tiếng anh hay cho nữ bắt đầu bằng chữ n

Có nhiều người cho rằng, cái tên chỉ là một thứ như phù hiệu dùng để gọi nhau cho thuận tiện nên không có chút để tâm. Nhưng trải qua…

via Tiếng Anh Nhanh