Trong thời buổi ngày nay, với các kỹ sư xây dựng tiếng anh là một kỹ năng rất quan trọng http://tienganhnhanh.com/tu-dien-tieng-anh-chuyen-nganh-danh-cho-ky-su-xay-dung.html

Từ điển tiếng anh chuyên ngành dành cho kỹ sư xây dựng

Trong thời buổi ngày nay, với các kỹ sư xây dựng tiếng anh là một kỹ năng rất quan trọng, vì phần lớn các nhà đầu tư đều là người…

via Tiếng Anh Nhanh