Màu trắng là một trong những màu sắc cơ bản. http://aroma.vn/bai-hoc-thu-vi-ve-mau-trang-trong-tieng-anh/

Bài học thú vị về màu trắng trong tiếng Anh - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Màu trắng là một trong những màu sắc cơ bản. Nhìn thì có vẻ rất nhạt nhòa nhưng để phân tích kỹ về nó thì lại là chuyện không hề…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm