Những môn thể thao mạo hiểm nghe có vẻ “nguy hiểm” nhưng lại là nguồn hứng thú và sở thích của nhiều người. http://aroma.vn/viet-ve-so-thich-bang-tieng-anh-mon-the-thao-mao-hiem/

Viết về sở thích bằng tiếng anh - môn thể thao mạo hiểm

Những môn thể thao mạo hiểm nghe có vẻ "nguy hiểm" nhưng lại là nguồn hứng thú và sở thích của nhiều người. Nếu bạn cũng có sở thích…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm