Trượt tuyết là bộ môn thể thao khá phổ biến và được yêu thích ở nước ngoài nhưng điều đó không xảy ra ở Việt Nam http://aroma.vn/bai-viet-tieng-anh-ve-so-thich-choi-the-thao-truot-tuyet/

Bài viết tiếng Anh về sở thích chơi thể thao - trượt tuyết

Trượt tuyết là bộ môn thể thao khá phổ biến và được yêu thích ở nước ngoài nhưng điều đó không xảy ra ở Việt Nam. Chỉ có một số…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm