Đối với những người muốn tăng cường sức khỏe hoặc muốn thỏa mãn tính phiêu lưu thì leo núi

http://geography-vnu.edu.vn/so-thich-bang-tieng-anh/viet-1-doan-van-ve-so-thich-leo-nui-bang-tieng-anh.html

Viết 1 đoạn văn về sở thích leo núi bằng tiếng anh

Đối với những người muốn tăng cường sức khỏe hoặc muốn thỏa mãn tính phiêu lưu thì leo núi có lẽ là môn thể thao dễ thực hiện…

via Học Tiếng Anh Văn Phòng Cùng GEO