Trong tiếng Anh, việc chia sẻ sở thích với bạn bè hay tâm sự http://aroma.vn/cach-dien-dat-so-thich-ca-nhan-bang-tieng-anh/

Cách diễn đạt sở thích cá nhân bằng tiếng Anh

Trong tiếng Anh, việc chia sẻ sở thích với bạn bè hay tâm sự với một ai đó thì không chỉ dùng các mẫu câu bắt đầu từ "I like...", "My…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm