Nếu câu trả lời của bạn cho câu hỏi màu đen tiếng Anh là gì chỉ là vỏn vẹn chữ black http://aroma.vn/ban-da-tu-minh-tra-loi-cho-cau-hoi-mau-den-tieng-anh-la-gi/

Bạn đã tự mình trả lời cho câu hỏi màu đen tiếng anh là gì? - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Nếu câu trả lời của bạn cho câu hỏi màu đen tiếng Anh là gì chỉ là vỏn vẹn chữ black thì bạn rất nên đọc tiếp bài viết này của…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm