Bên cạnh tên chính thức, những người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết vẫn thường gọi nhau http://aroma.vn/danh-sach-123-biet-danh-tieng-anh-hay-nhat-dinh-phai-biet/

Danh sách 123 biệt danh tiếng Anh hay nhất định phải biết - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Bên cạnh tên chính thức, những người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết vẫn thường gọi nhau bằng những biệt danh để thể hiện…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm