Trong các bộ phim, bạn thường bắt gặp những tên nhân vật hay và ấn tượng http://tienganhnhanh.com/top-112-ten-nhan-vat-tieng-anh-hay-nhat.html

Top 112 tên nhân vật tiếng Anh hay nhất

Trong các bộ phim, bạn thường bắt gặp những tên nhân vật hay và ấn tượng, vậy bạn có biết ý nghĩa của chúng không? Hay là khi sáng tác…

via Tiếng Anh Nhanh