Du lịch là một sở thích “dễ mà khó’ để viết. Vì có rất nhiều điều thú vị để nói về du lịch http://aroma.vn/bai-viet-ve-so-thich-di-du-lich/

Bài viết về sở thích đi du lịch - Aroma Tiếng anh cho người đi làm

Du lịch là một sở thích "dễ mà khó' để viết. Vì có rất nhiều điều thú vị để nói về du lịch, nhưng chính vì quá nhiều nên có thể…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm