chọn tên team tiếng Anh cùng aroma: http://tienganhnhanh.com/chon-ten-team-tieng-anh-hay-cung-aroma.html

Chọn tên team tiếng Anh hay cùng aroma

"Muốn đi nhanh hãy đi một mình. Muốn đi xa hãy đi cùng nhau". Trong công việc, sự cộng sự với những người xung quanh là vô cùng quan trọng…

via Tiếng Anh Nhanh