Phỏng vấn xin việc luôn là một thách thức đối với hầu hết cả mọi người, http://aroma.vn/gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-cho-sinh-vien-moi-tot-nghiep/

Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh cho sinh viên mới tốt nghiệp - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Phỏng vấn xin việc luôn là một thách thức đối với hầu hết cả mọi người, phỏng vấn bằng tiếng Anh mà với những bạn sinh viên chưa…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm