Những cách dấu hiệu để bạn biết được mình đang mang thai bé trai hay bé gái qua từng biểu hiện sau: thèm ăn đồ chua, tính cách, nước tiểu.

http://vienduongthai.vn/mang-thai-lam-me/dau-hieu-mang-thai-con-trai-con-gai.html

Phone: 0979 257 368

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Viên dưỡng thai

Dưới đây là những dấu hiệu - phương pháp nhận biết bạn đang mang thai nhi con trai hay con gái + Thèm ăn đồ ngọt: Một trong các dấu…

via Vienduongthai