Bệnh viện đa khoa thu cúc có lắp đặt báo gọi y tá không?

http://chuonggoiyta.com/benh-vien-da-khoa-thu-cuc-co-lap-dat-bao-goi-y-ta-khong-nd,48353

Tuyển dụng

Hệ thống báo gọi y tá không dây- Giải pháp tối ưu cho các bệnh viện, phòng khám, cám kết giá tốt nhất, bảo hành chính hãng lỗi đổi…

via Tuyển dụng