https://alibaba.edx.vn/thanh-toan-ho-alipay/

Thanh toán hộ Alipay trên các trang Taobao, 1688, Tmall

Thanh toán hộ Alipay

Alipay - 支付宝 (zhifubao) là một loại ví điện tử do tập đoàn Alibaba Group cung cấp. Nhiệm vụ chính của Alipay là bảo lãnh thanh toán trong…

via EDX group - Đại diện Alibaba tại Việt Nam